Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

Knihovna

Půjčovní doba: každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin. (mimo svátků)

Od října 2015 je knihovna přestěhována do nových prostor v hasičské zbrojnici. 28.října 2015 se zde konal Den otevřených dveří. Máme zde mnoho knížek půjčených z Kostelce z výměnného souboru, romány pro ženy, detektivky, ale na přání  seženeme i konkrétní titul. K zapůjčení jsou tu krásné dětské knížky, školní  četba pro školáky a studenty a regionální literatura. Každý si zde určitě vybere. V příjemném prostředí knihovny si čtenářky i čtenáři mohou posedět a popovídat, máme zde i koutek pro děti.

 

Knihovna_1 Knihovna_2 Knihovna_3
Takto vypadá knihovná v nových prostorách místní hasičské zbrojnice. 

 

Historie a současnost místní knihovny

Zákonem o obecních knihovnách byla každá obec povinna zříditi ve své obci knihovnu a přispívati na ni dle počtu obyvatelstva 50 haléřů za osobu ročně.

Obec Vrbice založila knihovnu 29. prosince 1923 a knihovníkem byl zvolen František Plocek - rolník. V roce 1933 měla obecní knihovna 180 vázaných knih a v roce 1946 - 265 svazků. Ve válce bylo za četnického dozoru vyřazeno 36 svazků, jež Němcům nebyly po chuti. Schovány byly v Rychnově nad Kněžnou. Po osvobození jich 30 bylo vráceno. Z knihovny se zase vyloučily všechny knihy nakomandované a většinou darované Moravcovým Ministerstvem školství a národní osvěty, které opěvovaly německý nacismus. Tyto vyloučené knihy se již neschovávaly, ale byly zničeny ohněm. Lidé se tak navždy odřekli všeho toho, co v nich svým obsahem chtěly vypěstovat. Co se týče kulturního života v obci, neměla obecní knihovna místnost a knihy byly složeny u předsedy MNV v koších. (Tolik ze záznamu v obecní kronice.)

Knihovna 1      Knihovna 2
Fotografie knihovny ze starých prostor v obecním domě.


Začátkem padesátých let měl svůj úřad Místní národní výbor v chalupě č.p. 30 (majitelkou je nyní p. Šimberská) a zde byla také umístěna obecní knihovna. V té době byla knihovnicí Marie Štěpánková. Knihy tu půjčovala až do roku 1960. Po dostavbě nové hasičské zbrojnice byla knihovna přestěhována do nově vzniklé klubovny. Do současné budovy Obecního úřadu byla knihovna přemístěna v roce 1992. V průběhu tohoto období se měnily i knihovnice. Koncem 80. let krátké období půjčovala knihy Jitka Marková, potom byla knihovnicí Vlasta Rákosová, která zajišťovala půjčování knih do konce roku 2001. Od ledna 2002 byla knihovnicí Marie Jirušková, která ukončila činnost 30. června 2013. Od 1.července 2013 zajišťují vedení knihovny Hana Bednářová a Zuzana Adamčáková. 

Naše knihovna spadá pod střediskovou knihovnu v Kostelci nad Orlicí, která nám minimálně jednou za půl roku zapůjčuje asi 120 svazků, převážně nových a tím přispívá k obměně knihovního fondu. Obec nemá ani dostatek finančních prostředků na nákup nových knih a bylo by to celkem zbytečné investování peněz. Knihovna má v současné době 549 knih a navštěvuje ji ročně asi 30 čtenářů. Je pravda, že někteří jedenkrát za rok. Skutečně je škoda, že ještě někteří občané si nenašli chvilku času, aby zavítali do naší knihovny.

 

Zřizovací listina