Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů Vrbice

Prapor SDH Vrbice

Sbor dobrovolných hasičů Vrbice čítá v současné době 100 členů. Z celkového počtu obyvatel obce je to více než polovina, což poukazuje na jeho obrovskou popularitu. Naši hasiči jsou aktivní po celý rok. Pořádají akce nejen pro dospělé, ale i pro děti. Úzce spolupracují se všemi ostatními spolky v obci, ale i se samotným obecním úřadem.

Každý rok místní hasiči navštěvují nejednu hasičskou soutěž v okolí. Bývá pravidlem, že na soutěžích máme zastoupení ve všech kategoriích, a to muži, ženy i děti. Co se týče další činnosti našeho sboru, každoročně se podílí na organizaci plesů, pálení čarodějnic, otvírání Vrbické studánky, Dne dětí, Pohádkového lesa, ukončení prázdnin. Nesmíme zapomenout ani na kulturní vyžití obyvatel naší obce, na němž se také Sbor dobrovolných hasičů nemalou měrou podílí. Jedná se např. o organizaci výletů, exkurzí a návštěv divadel.
 


Aktuálně

Nejaktuálnější informace o našem sboru můžete sledovat na Facebooku a Instagramu:

Instagram našich hasiček 

Instagram SDH Vrbice

Facebookový profil SDH Vrbice


Nebo ve Fotogalerii na stránkách obce se můžete podívat na různé akce pořádané našimi hasiči:

Fotogalerie akcí


Rok 2022

V 6. září roku 2022 se zástupce našeho sboru zúčastnili slavnostního svědcení praporu OSH v Rychnově nad Kněžnou.

Svědcení praporu OSH v Rychnově nad Kněžnou

 


Dotace z Královéhradeckého kraje

Rok 2021

V roce 2021 byla našemu sboru schválena další žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje na opravu hasičské stříkačky PS12. Tím pádem i díky této dotaci naše ženy vyhrály celý seriál Podorlické ligy 2021.

PS12PS12


Rok 2020

Na podzim roku 2020 náš sbor získal dotaci z Královéhradeckého kraje, za kterou zakoupil sportovní vybavení pro naše ženy, muže i děti. 

Královéhradecký kraj

Hasičscká výstroj