Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

Úřad

V této části obecních stránek můžete nalézt spoustu informací o obci. Například pod pložkou "Povinné informace" naleznete vybrané informace, které musí  každá obec dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zveřejňovat.

Déle se zde například nachází elektronická úřední deska nebo e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

Tyto výše uvedené a další informace naleznete v pravém sloupci Menu "Úřad".