Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

Obec

Charakteristika obce

Obec Vrbice se nachází na úpatí podhůří Orlických hor poblíž Kostelce nad Orlicí. Obec se skládá z místních částí Vrbice a Chlínky. Bezprostřední součástí Vrbice je místní část Draha. V současnosti má obec okolo 130 trvale žijících obyvatel. O víkendech se počet obyvatel zvýší o chalupáře.

Zástavba si z části zachovala základní znaky venkovského bydlení – přízemní objekty obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, doplněné hospodářskými stavbami. Na území katastru Vrbice je 51 domů, z toho 30 trvale obydlených. Dopravní obslužnost je řešena pouze silniční dopravou prostřednictvím hromadné a individuální dopravy. Hromadná doprava nabízí občanům dostačující spojení s městem a okolními obcemi.

Pracovní příležitost v obci vytváří zemědělská výroba, většina občanů dojíždějí za prací do okolních měst a obcí (Doudleby n. Orlicí - 3 km, Vamberk - 5 km, Kostelec nad Orlicí - 6 km, Rychnov nad Kněžnou - 12 km, Choceň - 14 km, Kvasiny - 18 km).

V katastru obce převažuje kopcovitý ráz krajiny se zachovalým přírodním prostředím a pěknou vyhlídkou na panorama Orlických a Železných hor.

ZvoničkaDominantou návse ve Vrbici je zvonička se sochou Panny Marie (Mariazellské) s Jezulátkem a se dvěma zvony. Proto byla již několikrát zrestaurována a zahrádka kolen ní je stále udržována. Historii připomíná rovněž hrubě tesaný smírčí kříž. Nedaleko za Vrbicí stojí zděná kaplička. V místní části Chlínky patřící k Vrbici se nachází pod památnou lípou pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, která byla v roce 1995 na náklady obce restaurována.

Obcí prochází významná turistická trasa (červené značení) vedoucí z Kostelce nad Orlicí do Potštejna. Při cestě po červené turistické značce ve směru na hrad Potštejn lze spatřit pod dvěma mohutnými lípami kamenný křížek. Dále po této cestě se dostaneme k lesní studánce, která byla vyčištěna, prohloubena, částečně obezděna a zastřešena dřevěným altánkem. Kolem ní jsou k dispozici lavičky pro oddych turistů i pro pravidelné setkávání občanů. Pro sportovní vyžití mládeže slouží obecní hřiště, které je oploceno a osázeno břízami.

V místní části Draha při červené turistické stezce je zbudován přírodní lesopark Olšinky. Nechybí zde zpevněné cestičky ani lavičky.