Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

 •  Adresa:

  Obecní úřad Vrbice, Vrbice č.p. 14
  517 41 Kostelec nad Orlicí
 •  Telefon:

  +420 721 640 484
 •  E-mail:

  vrbice@seznam.cz
 •  ID datové schránky:

  9evj9rz

Výměna kotlů - informace

Výměna kotlů - informace

Od září 2022 se nebudou moci využívat teplovodní kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotle bez emisní třídy.

Výměna kotlů

Od září 2022 se nebudou moci využívat teplovodní kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotle bez emisní třídy. Bude nutné vyměnit tyto staré teplovodní kotle na pevná paliva za kotle s emisní třídou 3 a vyšší. Emisní třídu lze nalézt na štítku zdroje nebo v technické dokumentaci ke zdroji. Cílem tohoto zákonného opatření je snížit množství plynných a pevných znečišťujících látek v ovzduší z domácností, rekreačních objektů a objektů určených pro podnikání.

 

Povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů na tuhá paliva) provozovaných v rodinných domech, bytech a stavbách pro rekreaci, nebo v nemovitostech určených pro podnikání

Jedná se o stacionární zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Zdroj musíte mít řádně nainstalován v souladu s pokyny výrobce zdroje.

Pokud je v návodu ke zdroji předepsaná výrobcem akumulační nádrž, musíte mít tuto nádrž nainstalovanou.

Spalujte ve zdroji  pouze paliva, která jsou stanovena výrobcem zdroje.

Spalujte ve zdrojích na tuhá paliva, která jsou v suchém stavu (vyšší výhřevnost paliva, nižší tvorba sazí a tím i nižší požární riziko).

Nespalujte ve zdroji odpad.

Pravidelně nechejte provést čištění a kontrolu spalinových cest odborně způsobilou osobou se živnostenským oprávněním v oboru kominictví.

Zákonem stanovených případech nechejte provést revizi spalinových cest revizním technikem spalinových cest.

Jednou za tři roky proveďte revizi kotle prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě u spalovacích zdrojů (odborně způsobilá osoba).

Doklad o kontrole stacionárního zdroje odborně způsobilou osobou předložte na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V případě kontroly kotle, paliva a dokladů ke kotli zaměstnancem orgánu ochrany ovzduší disponujícího pověřením ke kontrole vytvořte podmínky pro kontrolu a poskytněte potřebnou součinnost.

Datum vložení: 22. 10. 2021 13:12
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2021 13:16
Autor: Ing. Pavel Janeček