Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

Historie

Historie SDH Vrbice

Hasičský sbor na Vrbici byl založen v roce 1888 a byl součástí župy č. 15 Orlice v Kostelci nad Orlicí. Z prvního dostupného seznamu členů z roku 1896 zjišťujeme, že sbor měl 17 členů. Prvním starostou byl Václav Pups, velitelem Josef Pups a jednatelem Josef Štěpánek. Počátky po ustanovení byly velmi těžké. Hasičskou výstroj si každý platil sám. Hasičský sbor byl od svého založení jediným nositelem společenského života v obci. Pořádal taneční zábavy, plesy, společně se zúčastňoval župních sjezdů a cvičení. Činnost sboru se slibně rozvíjela a již v roce 1910 měl spolek 33 členů. Události 1. světové války se odrazily i v činnosti sboru. Po skončení tohoto pochmurného období se činnost spolku obnovila. Členové byli vysíláni do krajinské a župní školy v Kostelci nad Orlicí. V roce 1922 byl u sboru zřízen samaritánský oddíl a členové se školili v kurzu, který byl rovněž v Kostelci nad Orlicí.

V roce 1900 byla postavena hasičská zbrojnice a každý člen na její výstavbě pracoval zdarma. V roce 1929 byla pořízena nová motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta, jedna z prvních motorových stříkaček v okolí. V roce 1928 se na Vrbici uskutečnilo první okrskové cvičení se sekyrkami. Dále byl významný rok 1931, kdy z místních obyvatel byl při sboru vytvořen dramatický soubor a začal rozvoj ochotnického divadla. Spolek zakoupil divadelní jeviště, plátno a kulisy, pořídil plyšovou oponu a židle do hlediště. Prvními režiséry byli Josef Kvapil, Josef Martinec, Alois Hudousek a v pozdějších letech František Marek a Josef Rajm. Ochotnické divadlo se stalo středem dění v obci a zvláště v době okupace lidi stmelovalo. V roce 1950 měla hasičská jednota 29 členů. V této době se zejména rozvíjelo požárnické soutěžení. Rok 1959 byl pro naši obec a místní hasičskou jednotu velmi úspěšný. Tři družstva z naší obce reprezentovala celý okres na krajské soutěži v Hradci Králové. Zde žákyně obsadily 1. místo, žáci 2. místo a ženy 3. místo.

V tomto období dostala naše jednota výkonnější stříkačku DS-16 a požární vozidlo Opel. V roce 1960 byla dobudována nová požární zbrojnice, jejíž součástí je garáž. Původní spolková místnost našla později své útočiště  v lokále bývalého pohostinství, v požární zbrojnici ji nahradila obecní knihovna. V roce 1966 pořádala naše organizace okresní kolo soutěže požárních družstev. Na Vrbici soutěžilo 25 družstev a v této velké konkurenci obsadili domácí muži 1. místo. Práce s mládeží byla vždy významnou náplní činnosti sboru. I zde je třeba vyzvednout vliv předsedy Františka Morávka, který funkci zastával od roku 1971.

V roce 1973 jsme uspořádali oslavy 85. výročí vzniku sboru. Již na samotných přípravách, které především spočívaly v úpravě cvičiště, bylo odpracováno 650 brigádnických hodin. Obsahem oslav byla členská schůze, průvod obcí a požárnické odpoledne, které vyvrcholilo námětovým cvičením za účasti okolních sborů.

V roce 1982 se po delší odmlce začalo znovu pracovat s mládeží. Této náročné práce se ujala Drahomíra Kuběnková a později ještě František Štěpánek. Kroužky mladých požárníků pracují celoročně ve hře Plamen a dosahují velmi dobrých umístění v rámci okresu. V roce 1988 jsme důstojně oslavili 100. výročí založení sboru. Oslavy, na které byli pozváni i rodáci Vrbice, vyvrcholily v měsíci červenci. Probíhaly po tři dny. Nejprve se konala členská schůze, poté kulturní program pro rodáky a občany Vrbice v sále místního pohostinství a večer taneční zábava na parketě. Na závěr se konalo požárnické odpoledne, kde diváci sledovali ukázky hašení ohně starou a nejnovější technikou.

V roce 1991 byl název organizace přejmenován, tak jako v celé republice, na Sbor dobrovolných hasičů.