Obec Vrbice
Vrbice

Obecní úřad Vrbice

 •  Adresa:

  Obecní úřad Vrbice, Vrbice č.p. 14
  517 41 Kostelec nad Orlicí
 •  Telefon:

  +420 721 640 484
 •  E-mail:

  vrbice@seznam.cz
 •  ID datové schránky:

  9evj9rz

Úprava jízdních řádů autobusů v souvislosti s uzavírkou kvůli obchvatu Doudleb nad Orlicí

Úprava jízdních řádů autobusů v souvislosti s uzavírkou kvůli obchvatu Doudleb nad Orlicí 1

Informace o přijatém dopravním opatření při úplné uzavírce silnice I/11 mezi Doudlebami nad Orlicí a Kostelcem nad Orlicí

INFORMACE O DOPRAVNÍM OPATŘENÍ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ - UZAVÍRKA DOUDLEBY NAD ORLICÍ – KOSTELEC NAD ORLICÍ – I/11


Vážení cestující,

v termínu od 22.05.2023 do 25.06.2023 dochází vlivem napojování obchvatu Doudleb nad Orlicí na komunikaci I/11 k úplné uzavírce komunikace mezi obcemi Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí. Z tohoto důvodu dochází k rozsáhlým dopravním opatřením v autobusové dopravě. U části linek se mění trasování, na některých linkách dochází vynucenými technologickými důvody ke změně časových poloh spojů.

Po dobu uzavírky nejsou obsluhovány linkami meziměstské linkové autobusové dopravy zastávky Doudleby n.Orl.,,u hřbitova a Kostelec n.Orl.,,Povidlov.
 

Opatření po linkách:

Linka 115:

Většina spojů je odkloněna mimo Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Většina spojů jede přes Lupenice a Tutleky. Na této objízdné trase obslouží linka všechny nácestné zastávky.

 • Spoj 3  s pravidelným odjezdem v 5:32 z Rychnova nad Kněžnou od nemocnice pojede přes Vamberk a Doudleby, bude uspíšen na odjezdu z Rychnova nad Kněžnou o 7 minut na 5:25, aby dojel včas do Týniště nad Orlicí k železniční stanici.
 • Spoj 901 je dočasným spojem, který po dobu uzavírky nahrazuje spoj linky 200 v úseku Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí a dále nahrazuje spoj linky 225 v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice. Autobus bude odjíždět v 16:11 ze zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st.
 • V sobotu a neděli pojede dočasný spoj s odjezdem v 8:38 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk, Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí do Častolovic.

Linka 200:

 • Ve směru z Rychnova nad Kněžnou jsou všechny spoje odkloněny mimo Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Tyto spoje pojedou zastávkově přes Lupenice a Tutleky. Časy odjezdů z Rychnova nad Kněžnou ani z Kostelce nad Orlicí se nemění. V opačném směru linka neobsluhuje Doudleby nad Orlicí a většina spojů neobslouží Vamberk. Vamberk, konkrétně pouze zastávku Vamberk,,most obslouží pouze spoje s odjezdem z Kostelce nad Orlicí v 15:30 a 19:30 (denně, tzn. v pracovní dny i o víkendu).

Linka 203:

 • Spoj 17 (17:01) Borovnice,Přestavlky – (17:38) Vamberk,,nám. je po dobu uzavírky prodloužen do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st. (17:48)
 • Spoj 18 (18:26) Vamberk – Borovnice,Přestavlky začne po dobu uzavírky již v zastávce Rychnov n.Kněž.,,žel.st. (18:12) jako náhrada místo spoje linky 200 pro relaci do Vamberka.
 • Spoj 6 (6:00) Rychnov nad Kněžnou – Borovnice,Přestavlky je uspíšen o 3 minuty
 • Spoj 7 (6:58) Borovnice,Přestavlky – Rychnov nad Kněžnou je opožděn o 4 minuty

Linka 208:

 • V Doudlebách na Orlicí na zastávce u váhy staví ve směru Kostelec nad Orlicí na nástupišti č.3, v Dukelské ulici. Linka po dobu uzavírky mimořádně obslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast.
 • Vlivem uzavírky dochází k nárůstu jízdní doby o cca 7 minut. Z tohoto důvodu dochází k časovým posunům. Linka vybranými dočasnými spoji nahrazuje odkloněné spoje linek 115 a 200.
 • Je zaveden dočasný spoj v 6:10 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk do Doudleb nad Orlicí v pracovní dny
 • Je zaveden dočasný spoj v 9:27 z Rychnova nad Kněžnou od nemocnice přes Vamberk do Doudleb nad Orlicí v pracovní dny
 • Jsou zavedeny dočasné spoje v 11:30 a 12:00 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk a Doudleby nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí v pracovní dny
 • Je zaveden dočasný spoj ve 12:02 o víkendu z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk a Doudleby nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí
 • Je zaveden dočasný spoj v 5:36 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do Rychnova nad Kněžnou k nemocnici v pracovní dny
 • Jsou zavedeny dočasné spoje v 8:00, 8:30, 11:30 a 17:15 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st. v pracovní dny
 • Je zaveden dočasný spoj o víkendu v 11:32 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st.

Linka 209:

 • Spoj s pravidelným odjezdem z Kostelce nad Orlicí v 19:50 je uspíšen o 2 minuty na odjezdu, jede odklonem přes zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast. a Kostelec n.Orl.,,Na Skále do Doudleb nad Orlicí a dále po své trase – v pracovní dny i o víkendu.
 • Víkendový spoj 102 jede do zastávky Doudleby n.Orl.,,žel.st. po své trase a poté odklonem přes zastávky Kostelec n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast. do Kostelce nad Orlicí a dále po své trase do Častolovic. Na zastávce Doudleby n.Orl.,,u váhy tento spoj odjíždí z nástupiště č.1 na silnici I/11.

Linka 221:

 • Dochází k dočasnému zrušení spojů v 5:30 a 6:30 z Kostelce nad Orlicí do Častolovic (náhrada vlakem Os25220 z Kostelce nad Orlicí v 5:33 a Os5164 v 6:33, popřípadě autobusem linky 991 v 6:44)
 • Dopolední spoj s pravidelným odjezdem v 10:22 z Častolovic je nově veden již z Kostelce nad Orlicí s opožděným odjezdem v 10:30 (přípoj od linky 200 z Rychnova nad Kněžnou), v úseku Častolovice – Olešnice – Hřibiny-Ledská – Častolovice – Kostelec nad Orlicí je spoj opožděn o 16 minut.
 • Odpolední spoj s pravidelným odjezdem ve 13:15 z Kostelce nad Orlicí bude z technologických důvodů opožděn na odjezd 13:30 a s ohledem na minimální poptávku po nástupu na zastávkách Častolovice,,žel.st. a Častolovice,,nám. odkloněn ze zastávky Častolovice,,žel.zast. rovnou do zastávky Častolovice,,park. Obsluhu centra Častolovic ve směru z Kostelce nad Orlicí nadále zajistí spoj linky 225 s odjezdem z Kostelce ve 13:05.
 • Odpolední spoj s pravidelným odjezdem v 17:15 z Kostelce nad Orlicí bude z technologických důvodů opožděn o 8 minut, na odjezd 17:23.

Linka 222:

 • Odpolední spoj do Kozoder s pravidelným odjezdem 14:07 je po dobu uzavírky z technologických důvodů uspíšen o 17 minut na odjezd 13:50 z Kostelce nad Orlicí,,náměstí.
 • Z důvodu úplné uzavírky v Chocni všechny spoje jedoucí do Chocně jsou ukončeny v zastávce Choceň,,aut.st. Spoje začínající v Chocni jsou na lince 222 výchozí ze zastávky Choceň,,aut.st.

Linka 223:

 • Školní spoj do Borohrádku je z oběhových důvodů opožděn o 5 minut na odjezd 7:27 (nelze zajistit odjezd v 7:22 z Kostelce nad Orlicí)

Linka 225:

 • Vlivem očekávaných kolon jsou spoje ze zastávky Častolovice,,žel.st. uspíšeny na odjezdu zpravidla o 3 minuty
 • Vlivem odklonu spojů linek 115 a 200 přes Tutleky a Lupenice dochází k dočasnému zrušení spojů v 5:45 z Častolovic do Rychnova nad Kněžnou (náhrada vlakem Os20233 do Rychnova nad Kněžnou s odjezdem v 5:43, v úseku Častolovice – Kostelec nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí vlakem s odjezdem v 5:41), v 6:45 (náhradou spoj linky 115 s odjezdem v 6:50, ve shodné trase s dočasně zrušeným spojem). Dále je zrušen spoj v 7:55 z Kostelce nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou (náhrada spojem linky 115 v 8:00) a v 9:56 z Kostelce nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou (náhrada spojem linky 200 v 9:30)
 • Dochází k dočasnému zrušení spoje s odjezdem v 6:08 z Rychnova nad Kněžnou do Kostelce nad Orlicí (náhrada odkloněným spojem linky 200), v 9:40 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (náhrada linkou 200 a pro cestující směr Častolovice, Olešnice a Hřibiny-Ledská zajištěn přípoj v Kostelci nad Orlicí) a v 15:46 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (částečná náhrada spojem linky 200 pro Kostelec nad Orlicí, či vlakem Os20244 pro Častolovice)
 • O víkendu dochází k dočasnému zrušení spoje v 8:43 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (v úseku RK – Kostelec nad Orlicí lze využít odkloněný spoj linky 200, pro spojení Rychnov nad Kněžnou – Častolovice lze využít vlak, v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice dočasný spoj na lince 115)

Linka 227:

 • Vlivem značného nárůstu jízdní doby po objízdné trase dochází ke změnám časových poloh spojů a to až o 30 minut. Zároveň je bráno v potaz vyhýbání autobusů na úzké komunikaci, kde je předpokládán vyšší provoz individuální automobilové dopravy
 • Autobus na objízdné trase navíc obslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast., Kostelec n.Orl.,,Na Skále, Svídnice,Suchá Rybná. Zastávky Svídnice,,odb.Suchá Rybná, Doudleby n.Orl.,,Vyhnánov, Doudleby n.Orl.,,Dukelská jsou obslouženy hned dvakrát (cestou do Doudleb a cestou z Doudleb).

Linka 931:

 • S ohledem na dočasné snížení počtu spojů jedoucích mezi Vamberkem a Kostelcem nad Orlicí dochází na lince 931 k trasování spojů s odjezdy v 8:43, 14:02 a 14:45 v pracovní dny z Rychnova nad Kněžnou přes Vamberk a DOUDLEBY NAD ORLICÍ. V opačném směru zajíždí do Doudleb nad Orlicí spoj s odjezdem ve 14:11 z České Třebové, 14:35 z Ústí nad Orlicí (v Doudlebách 15:11) a spoj s odjezdem v 15:35 z Ústí nad Orlicí (v Doudlebách 16:11)

Linka 991:

 • Dochází k drobným změnám časové polohy vlivem objízdné trasy, neobslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,Povidlov, Doudleby n.Orl.,,u hřbitova.

Cyklobusy linek 193 a 296:

 • Autobusy vynechají po dobu uzavírky obsluhu obcí Doudleby nad Orlicí a Vamberk, z ostatních zastávek beze změny.

 

Přílohy

Rozhodnutí

10201-23-12 Rozhodnutí I-11 částečná a úplná uzavírka Doudleby n.O., Kostelec n.O.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,58 kB

Příloha č. 1

10201-23-12 příloha č. 1 - situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

Příloha č. 2

10201-23-12 příloha č. 2 - BUS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,63 kB

lV_0700991

lV_0700991.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,45 kB

611193

611193.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,34 kB

0911931

0911931.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,9 kB

0911200

0911200.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 346,08 kB

0911115

0911115.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,41 kB

661296

661296.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,98 kB

661227 - Vrbice, Chlínky

661227.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,8 kB

661225

661225.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,61 kB

661223

661223.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,01 kB

661222

661222.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,44 kB

661209

661209.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,16 kB

661208

661208.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,22 kB

661203

661203.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,39 kB

661221

661221.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,51 kB
Datum vložení: 16. 5. 2023 20:55
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2023 21:15
Autor: Ing. Pavel Janeček

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Meteostanice

Meteostanice na Vrbici

Meteostanice na Chlínkách

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Dotace

Královéhradecký kraj

Ministerstvo pro místní rozvoj