Navigace

Obsah

Spolky

Na veškerém dění v naší obci se podílí ve spolupráci s Obecním úřadem i dvě spolková sdružení. Svou činnost zde rozvíjí Sbor dobrovolných hasičů a místní organizace Českého červeného kříže. Obecní úřad s těmito spolky pořádá poznávací výlety, posezení při loučení s prázdninami, rozsvícení obecního vánočního stromečku s připomenutím tradičních zvyků vánočních, silvestrovské sousedské posezení s půlnočním přípitkem. Konají se různé výstavy, jako například výstava obrazů a předvánoční výstava betlémů. Pořádají se ovšem i jarní a podzimní brigády na úpravu obce a veřejných prostranství, opravy budovy obecního úřadu, sázení stromků v obecním lese.

Sbor dobrovolných hasičů opět ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá sběr železného šrotu a aktivně zapojuje mládež do hasičského sportu. Hasiči trénují pravidelně na zvláště upraveném sportovišti, o které sami pečují. Účastní se úspěšně hasičských okrskových soutěží a Podorlické ligy. Každoročně oba spolky pořádají tři plesy - hasičský, ples při svíčkách a plesové dozvuky, které mají ohlas v širokém okolí.