Navigace

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na základě platebního příkazu nebo faktury. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

Je možné provádět na základě platebního příkazu nebo faktury. Na bankovní účet vedený u Komerční banky: 115-9928310277 / 0100

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odstraňování odpadu
  • poplatky ze psů