Navigace

Obsah

Občanská vybavenost

Základem občanské vybavenosti je obecní dům, v němž je kromě obecního úřadu umístěn obchod se smíšeným zbožím, hospoda, knihovna a společenský sál s kapacitou 130 lidí. Na obecní dům bezprostředně navazuje obecní bytovka. V roce 2003 bylo za pomoci občanů rekonstruováno již zcela nevyhovující sociální zařízení obecního domu. V červenci 2004 byla provedena přístavba šatny a současně byla opravena fasáda obecního domu a natřena fasádní barvou.

V budoucnosti plánuje obec rekonstrukci obecní bytovky ze stávajícího vícepodlažního bytu na tři malometrážní byty. Obec je vybavena kompletně inženýrskými sítěmi. V poslední době byly rekonstruovány rozvody elektrické energie včetně veřejného osvětlení a pevného připojení k telefonní lince. V roce 2003 byla dokončena kompletní plynofikace obce. Zhruba před 10 lety byla obec napojena na nový zdroj pitné vody v Přestavlkách a vybudovala vodojem s kapacitou 400m3, který využívají i okolní obce. Obec má vlastní kanalizaci, která prozatím není zakončena čističkou. Na čističku je zpracována projektová dokumentace, její vybudování bude realizováno dle finančních možností obce. Poskytovatel datových služeb Chobex umožňuje v obci připojení k bezdrátovému internetu. Obec má zaveden funkční systém odpadového hospodářství. Občané třídí odpad, na veřejném prostranství jsou k dispozici sběrné nádoby na plasty a sklo. Ostatní komunální odpad je odstraňován formou svozu odbornou firmou. Do budoucna plánujeme rozšířit třídění odpadu o papír.

Jeden až dvakrát ročně je proveden sběr železného šrotu a svoz nebezpečného odpadu. Poplatek za odstraňování odpadu obec dotuje zhruba ve výši 50% z celkových nákladů.